ΤΙΤΑΝΙUM - ΚΑΔΕΝΑ ΚΑΤΩ & ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΑΣΜΑ ΠΑΝΩ

ΤΙΤΑΝΙUM ΚΑΔΕΝΑ ΚΑΤΩ & ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΑΣΜΑ ΠΑΝΩ

Η δομή της σίτας είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε το πανί να ξετυλίγεται καθ’ όλο το μήκος της σε ευθεία γραμμή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το ατσάλινο έλασμα διαθέτει ειδική αντισκωριακή γαλβανική επίστρωση ΤEFLON, που σε περιβάλλον υγρασίας δημιουργεί ισχυρή ανθεκτικότητα στην διάβρωση. (σύγχρονη εφαρμογή στα αμαξώματα αυτοκινήτων). Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με ακίδες συγκράτησης. Το πανί είναι FIBERGLASS και ξετυλίγεται καθ’ ολο το μήκος της σε ευθεία γραμμή.
TOP