Κουτί Thermo Αλουμινίου - Επικαθήμενο Οβάλ

Πρόκειται για θερμομονωτικά ρολά, τα οποία αποτελούν έναν τεχνολογικά προηγμένο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι από τα πιο αξιόπιστα και αποδοτικά και ανταποκρίνονται σε όλες τις προϋποθέσεις.

140 x 242 εκ.

Ύψος Height : 140 mm
Πλάτος Width : 242 mm
Βάρος Weight : 4.400 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 186 mm

168 x 242 εκ.

Ύψος Height : 168 mm
Πλάτος Width : 242 mm
Βάρος Weight : 4.667 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 186 mm

185 x 242 εκ.

Ύψος Height : 185 mm
Πλάτος Width : 242 mm
Βάρος Weight : 4.833 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 186 mm

168 x 242 εκ.

Ύψος Height : 205 mm
Πλάτος Width : 242 mm
Βάρος Weight : 5.015 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 186 mm

TOP