Κουφώματα PVC

Χρωματολόγιο

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τα Συνθετικά Κουφώματα PVC έχουν ανοδική πορεία, γεγονός που οφείλεται στη χαμηλότερη τιμή έναντι των άλλων υλικών. Το συνθετικό υλικό είναι κακός αγωγός της θερμότητας και γι' αυτό το λόγο, από τη φύση του είναι θερμομονωτικό υλικό, πράγμα που σημαίνει πολύ καλή θερμομόνωση.
Τα σύγχρονα συστήματα πλαστικών κουφωμάτων - PVC έχουν υψηλή αντοχή στη φωτιά, είναι απόλυτα στεγανά και αθόρυβα και διατίθενται σε μεγάλη γκάμα.
TOP