Κουφώματα Αλουμινίου - Elvial

Γνωρίζατε πως...

Τα Κουφώματα Αλουμινίου πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του '60. Η εξέλιξη στην τεχνολογία της παραγωγής προφίλ (διατομών) αλουμινίου, η δυνατότητα κατασκευής σύνθετων διατομών και η ευρηματικότητα στον τομέα σχεδιασμού συστημάτων συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωσή τους.
Σήμερα, τα συστήματα αλουμινίου κυριαρχούν στα κουφώματα, καθώς κυκλοφορούν στην αγορά σε μεγάλη ποικιλία και συνδυάζουν κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, που εναρμονίζονται πλήρως με τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
Το αλουμίνιο έχει μάλιστα κατοχυρωθεί ως τo πλέον ιδανικό υλικό κατασκευής κουφωμάτων στην χώρα μας και προτιμάται από το 75% των καταναλωτών.
TOP