Κουτί Αλουμινίου - Επικαθήμενο Ίσιο

Εντάσσονται μέσα στο κούφωμα και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το υλικό τους. Κατασκευάζουμε κουτιά αλουμινίου, PVC, αλλά και Thermo για μεγαλύτερη θερμομόνωση. Τα ρολά που κατασκευάζουμε μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε όλους τους τύπους κουφωμάτων. Τα συστήματα επικαθήμενων ρολών μπορούν να τοποθετηθούν και εντοιχισμένα εφόσον ζητηθούν ανάλογα.

140 x 140 εκ.

Ύψος Height : 140 mm
Πλάτος Width : 140 mm
Βάρος Weight : 2.850 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 103 mm

140 x 185 εκ

Ύψος Height : 140 mm
Πλάτος Width : 185 mm
Βάρος Weight : 3.100 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 148 mm

168 x 168 εκ.

Ύψος Height : 168 mm
Πλάτος Width : 168 mm
Βάρος Weight : 3.100 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 131 mm

 

205 x 218 εκ.

Ύψος Height : 205 mm
Πλάτος Width : 218 mm
Βάρος Weight : 4.400 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 180 mm

185 x 185 εκ.

Ύψος Height : 185 mm
Πλάτος Width : 185 mm
Βάρος Weight : 3.350 gr/m
Καθαρό κάτω µέρος : 148 mm

 

TOP