Κουτί Επικαθήμενο PVC

Εντάσσονται μέσα στο κούφωμα και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το υλικό τους. Κατασκευάζουμε κουτιά αλουμινίου, PVC, αλλά και Thermo για μεγαλύτερη θερμομόνωση. Τα ρολά που κατασκευάζουμε μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε όλους τους τύπους κουφωμάτων. Τα συστήματα επικαθήμενων ρολών μπορούν να τοποθετηθούν και εντοιχισμένα εφόσον ζητηθούν ανάλογα.

170 x 200 εκ.

Ύψος Height : 170 mm
Πλάτος Width : 200 mm
Καθαρό κάτω µέρος : 159 mm

200 x 200 εκ.

Ύψος Height : 200 mm
Πλάτος Width : 200 mm
Καθαρό κάτω µέρος : 159 mm

TOP