Σύστημα υαλοπετασμάτων SMARTIA M50

Το SMARTIA M50 είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για υαλοπετάσµατα µε πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, το οποίο προσφέρει απεριόριστες σχεδιαστικές δυνατότητες και απαντά σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Σύστημα υαλοπετασμάτων SMARTIA M50

 • Minimal Design
 • Υψηλή Ενεργειακή απόδοση
 • Αυξημένo επίπεδο άνεσης στο χώρο
 • Αυξημένo επίπεδο Ασφάλειας
 • Αυξημένo επίπεδο Ηχομόνωσης
 • Μέγιστη Λειτουργικότητα
 • Ενίσχυση Φυσικού φωτισμού
 • Εγγυημένη ποιότητα στις επιδόσεις του υαλοπετάσματος
 • Αυξημένη στατικότητα και λειτουργικότητα σε ακραία φυσικά φαινόμενα
 • Ευελιξία στην κατασκευή
 • Πληθώρα εναλλακτικών ειδικών λύσεων προσαρμοσμένες στο εκάστοτε κτίριο
 • Ευκολία χρήσης με ηλεκτρική κίνηση
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Εμφανές αλουμίνιο (Standard)
ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
50 mm
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
I5 /E5
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Design Load ±3 KN/m2
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
R7
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
AE
 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ
Design Load ± 2 KN/m1
 
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ
32, 42,47
 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
RC3
 
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
E30, EW30
 
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ
FB6S, FB4
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
1300
ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
12 - 234 mm
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σταθερά, προβολή και παράλληλη πρoβολή
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
1300
 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
180 Kg
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF
από 1,0 έως 1,8 W/m²K
 
ΒΑΘΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
12 - 234 mm
 
ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Stick
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ
Πλάκα Πίεσης ή Structural Silicon

Τομές

TOP